Khái quát về tôm biển

Tôm biển là loài hải sản thuộc một trong những thành phần chủ yếu của động vật không xương sống biển. Rất đa dạng về thành phần loài. Phân hố rộng từ vùng triều đến biển sâu. Trong đó, nhiều loài có số lượng lớn, hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Rất có giá trị trên thị trường trong và ngoài nước. Đây là đối tượng quan trọng trong nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Phân loại các loại tôm biển

Thành phần loài tôm biển Việt Nam rất đa dạng. Các kết quả điều tra khảo sát vể sinh vật biển Việt Nam tuy còn chưa thật đầy đủ. Cho tới nay đã cho biết trong vùng biển Việt Nam có khoảng 255 loài tôm biển thuộc các họ: Tôm he, Tôm đỏ gai, Tôm đá, Tôm hùm càng, Tôm rồng, Tôm hùm, Tôm mũ ni, Tôm hùm lông đỏ, Tôm chì, Ruốc (moi, moi biển, ruốc biển), Tôm càng, Tôm gõ mõ, Tôm tít (tôm tích, bề bề)…

Các loài có giá trị kinh tế cao và đã xuất khẩu. Tập trung trong các họ Tôm he, Tôm hùm càng, Tôm hùm, Tôm mũ ni, Tôm càng. Cụ thể, trong số các loài của các họ tôm trên đây. Có đến 45 loài có giá trị kinh tế và xuất khẩu cao thường gặp nhất ở vùng biển gần bờ và xa bờ. Trong đó: họ tôm he có 31 loài, họ tôm hùm có 9 loài, họ tôm rồng có 2 loài và họ tôm mũ ni có 3 loài.

Xem tất cả 2 kết quả

tôm sú

Tôm sú

450.000 

Tôm sú là loài tôm có kích thước lớn nhất trong họ tôm he. Tăng trưởng nhanh, thịt ngon. Tôm sú là loại tôm có giá trị trong số các loài tôm biển Việt Nam.

tôm tích bọ ngựatôm tích vằn

Tôm tích

750.000 

Tôm tích là loại tôm biển có nhiều tên gọi như tôm tít, bề bề, tôm thuyền hay tôm búa. Đây là loài tôm có thịt dai, thơm ngon và rất có giá trị.